รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต

AIA Financial Advisor

aia Financial advisor

โปรแกรมของ AIA

AIA Financial advisor

“ตัวแทนประกันชีวิต และ ที่ปรึกษาด้านการเงิน”

โปรแกรม AIA FINANCIAL ADVISOR (AIA FA) คือหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพตัวแทนประกันชีวิต สู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต และการเงินมืออาชีพ โดยในหลักสูตรมีแผนรับรองรายได้ที่คุณสามารถกำหนดเอง รวมถึงมีค่าคอมมิชชั่น และโบนัสพิเศษที่ไม่จำกัดตามความสามารถ

สมัครตัวแทนประกันชีวิต สอบถามเพิ่มเติม Add Line

หลักสูตรอบรม สำหรับตัวแทนประกันชีวิต

AIA FA PRIME

แผนรับรองรายได้
30,000 – 150,000 บาท/เดือน
หลักสูตรการอบรม

AIA FA STANDARD

แผนรับรองรายได้
15,000 – 30,000 บาท/เดือน
หลักสูตรการอบรม

AIA FA PRIME

AIA FA Prime เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับคนทำงานที่มีประสบการณ์ และมีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน โดยมีคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในระดับสากล “MDRT”

AIA FA Prime

คุณสมบัติ AIA FA PRIME

 • อายุไม่เกิน 50 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC License (หรือมีรายไม่น้อยกว่า 400,000 บาท/ปี)
 • ออกรหัสตัวแทนมาแล้วไม่เกิน 12 เดือน หรือไม่เคยออกรหัสกับเอไอเอ มาก่อน
AIA FA PRIME

หลักสูตรการอบรม

โปรแกรมการอบรมให้ความรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ทั้งความรู้พื้นฐานทางการเงิน ขั้นตอนการขายผลิตภัณฑ์ การวางแผนทางการเงินและแผนประกันภัย รวมถึงการสร้างและขยายฐานลูกค้าเพื่อติดปีกสู่ความสำเร็จในอนาคต

เดือนที่ 1 (9 วัน)

ความรู้พื้นฐานเพื่อสร้างทัศนคติในการทำงาน การขายผลิตภัณฑ์ และกระบวนการขายที่ถูกต้อง
 • ปฐมนิเทศและการตั้งเป้าหมายติดคุณวุฒิ MDRT
 • ความรู้ผลิตภัณฑ์ต่างๆของ AIA
 • ความรู้พื้นฐานทางการเงินต่อการใช้ชีวิตยุคใหม่
 • วงจรและขั้นตอนการขาย
 • เครื่องมือสนับสนุนการขายของเอไอเอ

เดือนที่ 2 (6 วัน)

การวางแผนการลงทุนและบริหารความมั่งคั่ง
 • แนวคิดพื้นฐานในการบริหารความเสี่ยง
 • แนวคิดพื้นฐานในการวางแผนการเงินตามกาลเวลา (Time Value of Money)
 • การวางแผนประกันภัย
 • การบริหารเงินลงทุนด้วย AIA Link

เดือนที่ 3 – 6 (4-5 วัน/เดือน)

เส้นทางสู่ MDRT
 • การวางแผนประกันสุขภาพ
 • การวางแผนเพื่อคุ้มครองรายได้
 • การวางแผนเกษียณอายุ และการวางแผนเพื่อส่งผ่านมรดก
 • การสร้างและขยายฐานจากการขายไปยังฐานลูกค้ารายได้สูง (HNW)

เดือนที่ 7 – 12

การพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง
 • รับฟังประสบการณ์การขายโดยนักวางแผนการเงินที่ประสบความสำเร็จ
 • การเข้าร่วมสัมมนาการสร้างภาพลักษณ์และทักษะการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ
 • เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะให้ตัวแทน AIA FA Prime มีความต่อเนื่องในการทำงานอย่างเป็นระบบ

สมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต AIA FA

AIA FA STANDARD

AIA FA Standard เป็นโปรแกรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ พร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ และยกระดับให้เป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต และการเงินมืออาชีพ

AIA FA Standard

คุณสมบัติ AIA FA STANDARD

 • อายุไม่เกิน 50 ปี
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ออกรหัสตัวแทนมาแล้วไม่เกิน 12 เดือน หรือไม่เคยออกรหัสกับเอไอเอ มาก่อน
AIA FA STANDARD

หลักสูตรการอบรม

พัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ยกระดับความเป็นมืออาชีพ  สร้างพื้นฐานที่เข้มแข็ง เติมเต็มความรู้ขั้นสูงด้านประกัน ก้าวสู่เส้นทางการเป็น MDRT และผู้บริหาร

เดือนที่ 1 (11 วัน)

สร้างพื้นฐานที่เข้มแข็ง
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและทักษะการขาย
 • สามเหลี่ยมทางการเงิน
 • Why Link
 • ความรู้พื้นฐานการประกันกลุ่ม AIA Vitality , Alive , ผลิตภัณฑ์

เดือนที่ 2-3 (6 วัน)

เติมเต็มความรู้ขั้นสูงด้านประกัน
 • การวางแผนชีวิต ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงขั้นสูง
 • ทักษะตัวแทนการขายอย่างมืออาชีพ
 • การวางแผนภาษีและการวางแผนเกษียณ
 • พื้นฐานแบบประกันชีวิตควบการลงทุน

เดือนที่ 4 – 6 (3 วัน/เดือน)

ก้าวสู่การเป็นนักวางแผนมืออาชีพ
 • การวางแผนการเงินเบื้องต้น
 • การแสวงหาลูกค้ารายใหม่
 • การขยายตลาด

เดือนที่ 7 – 12 (3 ชั่วโมง/วัน)

เส้นทางสู่การเป็น MDRT และผู้บริหาร
 • การเพิ่มรายชื่อผู้มุ่งหวังผ่านกิจกรรมทางการตลาด
 • กิจกรรมพัฒนาทักษะการขายจากผู้มีประสบการณ์

สมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต AIA FA

“รายได้ไม่จำกัด อิสระในการทำงาน เติบโตอย่างมั่นคง ”

AIA Financial Advisor
งานที่ใช่

ข้อดีของการเป็น AIA FA

ให้คุณมีอิสระทางการเงิน ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ และช่วยให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น
Benefit

ผลประโยชน์จากการเป็นตัวแทน “FA”

ผลประโยชน์ค่าคอมมิชชั่น จากเบี้ยประกันปีแรก และปีต่ออายุ สร้างรายได้ไม่จำกัด

รับโบนัสรายไตรมาส และโบนัสรายปี พร้อมทั้งค่าตอบแทนจากการแข่งขันต่างๆ

สวัสดิการประกันกลุ่มตัวแทน Career agent และสิทธิพิเศษจากโรงพยาบาลพันธมิตร

แผนรับรองรายได้หากเข้าโปรแกรม AIA FA Standard , AIA FA Prime และโบนัสพิเศษอื่นๆ

อาชีพอิสระ สามารถบริหารเวลาในการทำงานเองได้สามารถทำงานได้จากทุกที่ทั่วประเทศไทย

ท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากทำผลงานตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

FA Program

เข้าโปรแกรม AIA FA

MDRT

ติดต่อกัน 5 ปี

ผู้บริหาร

เป็นผู้บริหารหน่วยภายใน 5 ปี

สมัครตัวแทนประกันชีวิต สอบถามเพิ่มเติม Add Line
ธุรกิจที่ใช่

FINANCIAL ADVISOR

             “อาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตและการเงิน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของอาชีพ ที่มาแรงแห่งอนาคต และ เป็นที่ต้องการของตลาดของ ประเทศไทย เพราะปัจจุบันคนไทยให้ความสำคัญในการวางแผนชีวิตแบบองค์รวมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Financial Advisor ยังสามารถ ตอบโจทย์ การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ทั้งเวลา รายได้ และ ความก้าวหน้าแตกต่าง จากตัวแทนประกันชีวิตทั่วไป “

โอกาสในธุรกิจประกันชีวิต

คนไทย 1 คน มีค่าเฉลี่ยถือกรมธรรม์ประกันชีวิตไม่ถึง 1 ฉบับ โดยในปี 2565 มีจำนวนเบี้ยรายใหม่ เติบโตขึ้น 9.4% และมีเบี้ยประกันภัยรับรวมของสัญญาเพิ่มเติมประเภทสุขภาพ และสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง เพิ่มขึ้นถึง 9.15% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

องค์กรที่ใช่

เอไอเอ ยืนหนึ่งในธุรกิจประกันชีวิต

กลุ่มบริษัท เอไอเอ 2565

 • ประสบการณ์ในธุรกิจ มากกว่า 100 ปี
 • ดำเนินธุรกิจใน 18 ประเทศ ทั่วเอเชีย แปซิฟิก
 • จำนวนผู้พิชิตคุณวุฒิ MDRT อันดับ 1 จากทั่วโลก 8 ปีติดต่อกัน ด้วยจำนวน MDRT มากกว่า 1,500 ท่าน
 • มอบความคุ้มครองชีวิต ทั่วเอเชีย แปซิฟิก กว่า 1,740 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • จำนวนผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลมากกว่า 40 ล้าน กรมธรรม์ และเป็นสมาชิกกลุ่มมากกว่า 17 ล้าน คน

สินค้าครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

เอไอเอมีแบบประกันที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งการคุ้มครองสุขภาพ อุบัติเหตุ การออมทรัพย์ และโรคร้ายแรง รวมทั้ง ประกันชีวิตควบการลงทุน

เอไอเอ สนับสนุนการใช้งานด้านเทคโนโลยีของตัวแทนประกันชีวิต ทำให้การขาย รวมไปถึงการบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งสนับสนุนให้ตัวแทนมีความพร้อมเติบโตในอาชีพ

ร่วมงานกับเรา

AIA FINANCIAL ADVISOR ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน มืออาชีพ ตอบโจทย์การทำงานของคนรุ่นใหม่ ทั้งการใช้ชีวิต อิสระด้านเวลา รายได้และความก้าวหน้า

Subscription Form

Our team

จากใจส่วนหนึ่งของทีม

สมัครตัวแทนประกันชีวิต

อยากทำงาน ที่มีอิสระในเรื่องเวลา และรายได้ที่ตอบโจทย์ การใช้ชีวิต

เป็นงานที่มีคุณค่า ที่สร้างรายได้มหาศาลเพียงเวลาอันสั้น หากอยากประสบความสำเร็จ…นี่คือคำตอบ

ได้คุยกับพี่ๆ ว่างานนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด จนเข้าโครงการที่แนะนำทุกวันนี้ Enjoy กับงานและการใช้ชีวิตมากจนไม่อยากเปลี่ยนงานแล้ว

ทีแรกเข้ามา ก็ไม่ได้คิดอะไร แต่อยากวางแผนให้ตัวเอง แต่วันนี้เพื่อนๆ เราอยากให้เราช่วยวางแผนให้กลายเป็นสิ่งที่คนตามหา

Contact

Follow us

สมัครตัวแทนประกันชีวิต สอบถามเพิ่มเติม Add Line
สงวนลิขสิทธิ์ [2559] © ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ : นายธชรัฐ เดชนาเกร็ด
เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัท เอไอเอ จำกัด (เอไอเอ) หากต้องการติดต่อ เอไอเอ กรุณาคลิก www.aia.co.th