รับสมัครตัวแทนประกันชีวิต

             AIA FINANCIAL ADVISOR โปรแกรมสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีเป้าหมายในการประสบความสำเร็จในอาชีพที่ปรึกษาด้านการเงิน โดยมีหลักสูตรและคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับระดับสากล

FINANCIAL  ADVISOR

             “อาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตและการเงิน ติดอันดับ 1 ใน 10 ของอาชีพ ที่มาแรงแห่งอนาคต และ เป็นที่ต้องการของตลาดของ ประเทศไทย เพราะปัจจุบันคนไทยให้ความสำคัญในการวางแผนชีวิตแบบองค์รวมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Financial Advisor ยังสามารถ ตอบโจทย์ การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ทั้งเวลา รายได้ และ ความก้าวหน้าแตกต่าง จากตัวแทนประกันชีวิตทั่วไป “

สมัครโครงการ AIA FA

AIA FA

ที่ปรึกษาการเงิน

อาชีพอิสระ สร้างประโยชน์ให้คนในสังคม ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ บนรายได้ที่ไม่ถูกจำกัดแค่คำว่าตำแหน่งงาน

BENEFITS

ข้อดีของการเป็น AIA FA

มาเตรียมความพร้อมสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงินมืออาชีพได้แล้ววันนี้
AIA FA

โปรแกรม AIA FA คืออะไร

                       โปรแกรม AIA FINANCIAL ADVISOR (AIA FA) คือหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพตัวแทนประกันชีวิต สู่การเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิต และการเงินมืออาชีพ โดยในหลักสูตรมีแผนรับรองรายได้ที่คุณสามารถกำหนดเอง รวมถึงมีค่าคอมมิชชั่น และโบนัสพิเศษที่ไม่จำกัดตามความสามารถ

สมัครโครงการ AIA FA

สมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต AIA FA

บริษัท เอไอเอ ประกันชีวิต

BRAND

AIA บริษัทประกันชีวิต อันดับ 1 ในประเทศไทย

เอไอเอ เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เอไอเอ มุ่งมั่นที่จะมอบความคุ้มครองที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าบุคคลและองค์กร ผ่านบริการและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันกลุ่ม ประกันสินเชื่อ และให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปัจจุบัน กว่า 1 ใน 3 ของกรมธรรม์ประกันชีวิตในประเทศไทยเป็นของเอไอเอ บริษัทมีพลังตัวแทนประกันชีวิต 50,000 คน กระจายอยู่ทั่วประเทศและให้บริการลูกค้ากว่า 5.27 ล้านคน ด้วยจำนวนกรมธรรม์กว่า 8.12 ล้านฉบับ นอกจากนี้ เอไอเอ ยังเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่ริเริ่มใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เช่น iPoS+ และ AIA iService เพื่อสนับสนุนการขายและให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครบวงจร

Products

เอไอเอมีแบบประกันที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งการคุ้มครองรายได้ของ ครอบครัว คุ้มครองสุขภาพ อุบัติเหตุ การออมทรัพย์ และโรคร้ายแรง รวมทั้ง ประกันชีวิตควบการลงทุน เอไอเอจึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ รวมไปถึงการวางแผนการประกันชีวิต และประกันสุขภาพให้กับคนไทยต่อไป

Technology

เอไอเอสนับสนุนการใช้งานด้านเทคโนโลยีของตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ ทำให้การขาย รวมไปถึงการบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มุ่งขับเคลื่อนผลผลิตของตัวแทนผ่านเครื่องมือดิจิทัล รวมทั้งสนับสนุนให้ตัวแทนมีความพร้อมเติบโตในอาชีพได้อย่างยั่งยืน

Training

AIA มีศูนย์ฝึกอบรม และ ศูนย์ที่ปรึกษาการเงินทั่วประเทศ พร้อมทั้งสามารถ เข้าเรียนรู้ในระบบ ออนไลน์ ได้ทุ่กที่ทั่วโลก ผ่านระบบ AIA iacademy

เกี่ยวกับ ประกันชีวิตเอไอเอ

 ปัจจุบัน กว่า 1 ใน 3 ของ กรมธรรม์ประกันชีวิต ในประเทศไทย เป็นของเอไอเอ บริษัท มีพลังตัวแทนประกันชีวิต 50,000 คน กระจายอยู่ทั่วประเทศ และ ให้บริการลูกค้า กว่า 5.27 ล้านคน ด้วยจำนวนกรมธรรม์ กว่า 8.12 ล้านฉบับ 

OUR TEAM

Contact

Follow us